Download Eros Ve Uygarlık, Freud Üzerine Felsefi Bir İnceleme 1998